Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - تشکل چاره ماست نه شعار های پوچ

تشکل چاره ماست نه شعار های پوچ

اولا ما اعضای اتحادیه ی مستقل کارگران شمال خوزستان حقیقتا به فرمایشات جناب قزوینی به عنوان نظر کسی که بر ضروریات و اوضاع و احوال جنبش کارگرانه داخل کشور مسلط و آگاه است نگاه نمی کنیم به عبارت دیگر فرمایشات ایشان چنان دور از واقعیات فضایی است که ما آن رامستقیما درک میکنیم که به ما اجازه می دهد فکر کنیم احتمالا ایشان به خاطر تسویه حسابهای شخصی با کسانی که با آن ها بنا به دلایلی مشکل دارد این مطالب را ارائه داده است  یا شاید هم ایشان مثلا در آپارتمان خود نشسته و مشغول خوردن بیفتیک آلمانی با کلم قرمز و سیب زمینی سرخ کرده بوده اند و بعد از آن با زدن چند پیک مشروب لایعقل شده و در عالم مستی خود را بر مسند رهبری جنبش کارگران دیده و اقدام به قلم فرسایی نموده و مثلا ما گمگشتگان راه سوسیالیسم را با بلغور افاضات به راه راست هدایت فرموده اند!!! دوما ایشان فی جمله می فرمایند وجود و تشکیل مثلا سندیکا و تشکل یابی برای کارگران در شرایط کنونی امکان پذیر نبوده و فقط باعث هزینه و کند شدن حرکت اعتراضی کارگران می شود.
ما عرض می کنیم جناب مستطاب الدوله اگر ما در ایران هستیم و اگر ما در دهها اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف از آبادان, ماهشهر, اندیمشک , دزفول تا شوشتر و مسجد سلیمان شرکت داشتیم و در سازمان دهی این اعتراضات هم فعال بودیم اتفاقا هر کجا که کارگران تشکل لازم را نداشته اند علارغم اعتراضاتشان راه به جایی نبرده اند و به قول معروف عرض خود برده و زحمت دیگران داشته اند اما ما در نتیجه متشکل شدن در سندیکا و اتحادیه خود  و در نتیجه منسجم تر شدن و هدف مند شدن اعتراضات و خواسته های کارگران زیر لوای سندیکا و اتحادیه به موفقیت های خوبی دست یافته ایم. همانطور که دو سال قبل کارگران هفت تپه بعد از تشکیل سندیکای قهرمان  هفت تپه به دستاوردهای مهمی در بهبود شرایط کاری و شغلیشان رسیدند و امروز هم بعد از تشکیل اتحادیه ی مستقل خوزستان و شرکت آن در اعتراضات کارگران پترو شیمی ماهشهر و بندر امام که دست آوردهای آن پیروزی بزرگ را همه گان دیده اند و شنیده اند و حالا هم در همین اواخر کارگران مسافربر شخصی اندیمشک و حومه به این نتیجه رسیده اند که اعتراضاتشان بدون تشکل به نتیجه نخواهد رسید و هیئت موسس سندیکای مسافربران شخصی اندیمشک و حومه را تشکیل داده اند و اکنون در مسیر درستی قرار گرفته ایم که در آنجا نیز یقینا قرین به موفقیت خواهد بود.
آری جنبش کارگران داخل کشور  می رود تا با تشکیل دهها تشکل  و سندیکای مستقل به عنوان یک جنبش نیرومند و تاثیر گذار در عرصه ی سیاست گذاری ها حرف ها و نظرات خود را و خواسته های بر حق خود را نه با التماس و صرفا شعار بلکه با قدرت درک کرده ی خویش که ناشی از هم بستگی و انسجام حول محور خواسته های طبقاتی مشترک می باشد به ظهور برساند و این یعنی یک دست آورد پایدار برای یک جنبش مشخص با اهداف مشخص و نه یک پیروزی صرفا مقطعی و عمدتا خبری محض .
سئوال این است که درست است در تشکیل سندیکا هم هزینه می دهیم اما وقتی که مثلا بیست یا سی سندیکا و تشکل مستقل در داخل کشور شکل بگیرد چگونه نظام سرمایه مو تواند همه را دستگیر و حبس کند؟ بلکه برعکس وقتی مثلا شما و هم دستانتان عده ای اندک شمار از کارگران را آن هم به طور کاملا پراکنده و صرفا برای خبر سازی به این طرف و آن طرف گسیل می دارید همین افراد به راحتی از طرف حکومت شکار می شوند بدون این که خیل عظیم کارگران آنها را بشناسند  و یا حتی نام آنها را بدانند و در این گمنامی نظام سرمایه به راحتی آنها را به حبس های طولانی محکوم می کند و آب هم از آب تکان نمی خورد.حالا بگذریم که مدافعان استراتژی شما حتی از تشکیل یک سندیکا و تشکل کارگری عاجزند و فقط به بوق و کرنا های تو خالی بسنده می کنند. اما وقتی مثلا حکومت رئیس یا فعال یک سندیکا یا اتحادیه را بازداشت می کند قبل از هر چیز آن سندیکا و اتحادیه نهادینه می شود و دولت نیز از این هراس دارد. این درست است که ما هزینه می دهیم اما دولت هم باید هزینه بپردازد. علاوه بر این امکان آن هست که بلافاصله تمام اعضا متحد و یک پارچه دست از کار کشیده و به شکل های مختلف از وی و آرمان های جمعی حمایت و در واقع علیه نظام سرمایه اعمال فشار کنند و تازه مجامع بین  المللی کارگری نیز که در سایه ی شناخت قبلی که حاصل فعالیت شفاف این سندیکا و اتحادیه بوده است دست به کار شده و نمایندگان کاذب حکومت در مجامع بین المللی کارگری را تحت فشار گذاشته و به طور مستدل می توانند به موارد نقض مقاوله نامه های بین المللی کارگری از سوی حکومت اعتراض کنند.همراهی بعضی دیگر از خارج نشینان مدعی رهبری جنبش کارگری مثل خانم دانشفر با نظرات حکیمانه ی شما !!!تاسف ما را بیشتر کرد ایشان به  تاسی از خلف خود با حمله به سندیکای هفت تپه پیام این سندیکای محترم را به سندیکا های فرانسه منحرف کننده و مطلب ارائه شده را مشکوک و بو دار دانسته اند.
البته این بو از کجا به مشام سرکار علییه رسیده است خود بهتر می داند ولی ما کارگران ضمن این که بویی را از ناحیه سندیکای هفت تپه و خودمان حس نکرده ایم بلکه نامه ی آقای رضا رخشان را کاملا تایید می کنیم و معتقدیم بدون تشکل یابی و ایجاد سندیکا های درون کارگاهی رسیدن به اهداف و مطالبات حرف گزافی بیش نیست و ما به کار بستن توصیه ی ارائه شده در این نامه را برای حل معضلات جامعه ی کارگریمان بسیار سازنده و بلکه حیاتی می دانیم.
چپ بورژوایی دیروز و سبز زده بلکه رنگین کمانی امروز که به طور مقطعی و از روی ضعف خود سوار بر هر موج لحظه ای جامعه شده تا به گمان خود اهداف طبقه کارگر را در لا به لای همراهی کور کورانه با این امواج جستجو کند هرگز نمی تواند برای طبقه کارگر دست آورد ملموسی داشته باشد بلکه در سایه ی حرکت مستقل و با استقلال هویت  است که می توان خواسته های این طبقه ی زحمت کش را بر آورد و به نتایج پایداری رسید و تاریخ تحولات سیاسی کشور خود گواه انکارناپذیر این مطلب است  ما کارگران اتحادیه ی مستقل شمال خوزستان در سایه ی این تشکل یابی مان نشست های مستمر و هفتگی و ماهیانه بین اعضا برگذار می کنیم و در آن آخرین تحولات و نظریات مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و بدین شکل کارگران رهنمود های واقعی و لازم را کسب می کنند و توصیه های کار آمد را از منازعات مغرضانه و بلغورات و فرمایشات خود بزرگ بینانه تشخیص می دهند.به امید این که همه با چشمی واقع بین از اوضاع مشخص داخل تحلیل مشخص و در نتیجه  برنامه ای مشخص و کار آمد توصیه نمایند.
یکی از فعالین کارگری خوزستان
تاریخ: 28/تیر ماه/ 90
19 / 7 /2011

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com