Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil 20mg Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis tadalafil kaufen Cialis (Tadalafil) 20mg rezeptfrei in Deutschland kaufen tadalafil 20mg |tadalafil kaufen | 100% gnstigsten Preis fr Cialis cialis 20mg Kamagra kaufen in Deutschland Kamagra bestellen online kamagra kaufen KAMAGRA ORIGINAL Deutsch Online Store: diskrete Lsung fr Erektionsstrungen: Kamagra (Generic Viagra), Apcalis (Cialis) - zuendstoff.at kamagra original Acquisto Kamagra prezzo basso 50/100mg online in Italia, Kamagra Italia kamagra italia Levitra Generico in farmacia Italiana online al migliore prezzo levitra prezzo

Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra generico Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo vardenafil preo Vardenafil Preo,Vardenafil Generico Preo,Vardenafil Levitra Preo levitra preo Levitra Infarmed,Levitra Preo Infarmed,Levitra Preo levitra infarmed Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg preo Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma cialis 20 mg Cialis 20 Mg Preo,Cialis 20 Mg Preo Mais Barato,Cialis 20 Mg Preo Ultrafarma Cialis preo Cialis Infarmed,Cialis Infarmed Preo,Cialis Bula Infarmed cialis infarmed

امید - از کودتاها وانقلابات تا جشن دوستی ملتها، نگاهی گذار به برخی از تحولات جاری -3

از کودتاها وانقلابات تا جشن دوستی ملتها، نگاهی گذار به برخی از تحولات جاری -3

نمایندگان برجسته کاپیتالو-پارلمانتاریسم با قاطعیت خطی ثابت را در همه جای جهان پیگیری می کنند. همۀ آن چیزهایی که به عنوان معیار دوگانه درباره این نمایندگان دمکراسی غربی گفته می شود، به نظر من ماندن در سطح قضایا و بی انصافی در حق اینان است.

 

"دمکراسی در رومانی در معرض تهدید"، "بازگشت توتالیتاریسم به اروپا"، "کودتای پارلمانی در رومانی". اینها ساده ترین عناوینی بودند که از جانب رسانه های جریان اصلی غرب در رابطه با بحران سیاسی سه ماه اخیر رومانی برگزیده شدند. از نیویورک تایمز لیبرال تا نویه زویشر تسایتونگ و اکونومیست و فرانکفورتر آلگماینه محافظه کار، تا اشپیگل دست راستی و فرانکفورتر روندشاو و زود دویچه تسایتونگ چپ لیبرال، همه و همه در ارزیابی از این خطر مهلک متفق القول بودند. و در مقابل چنین اتفاق نظری باید بدبین بود. چنین هم آوازی ای نمی تواند اتفاقی باشد. این دیگر یک اصل در برخورد به رسانه هاست که هنگام برخورد به چنین اتفاق نظری باید در صحت اخبار تردید کرد و کاسۀ پشت نیم کاسه را جست. ماجرا از چه قرار بود؟

اکثریت چپ – لیبرال پارلمان رومانی در تاریخ جمعه 6 ژوئیه با اکثریت آرا آغاز روند برکناری ترایان باسسکو، رئیس جمهور دست راستی این کشور را به تصویب رساند. تا اینجای قضیه امری است ظاهرا ساده. این اما اولین بار نبود که تلاش برای برکناری رئیس جمهور در دستور قرار می گرفت. پیش از آن نیز یک بار چنین تلاشی صورت گرفته بود که با موفقیت روبرو نشد. علت این عدم موفقیت در ناکامی طرفداران برکناری در کشاندن اکثریت مردم رومانی به پای صندوقهای رأی بود. برکناری رئیس جمهور در این کشور تنها در یک رفراندوم عمومی امکانپذیر است و در قانون رومانی  اعتبار این همه پرسی در گرو رأی "اکثریت مردم رومانی" قید شده بود. یعنی حتی اگر 70 درصد مردم در رفراندوم شرکت می کردند و بیش از 50 درصد آنان نیز رأی به برکناری رئیس جمهور می دادند، باز هم حدنصاب لازم برای این برکناری به دست نمی آمد. تصمیمی که در انتخابات و رفراندومهای همه جای جهان به "اکثریت رأی دهندگان" واگذار شده است، در رومانی به "اکثریت مردم" واگذار شده بود. امری آشکارا متفاوت از روال "دمکراتیک" رایج در همۀ کشورهای دمکراسی پارلمانی. بر همین اساس هم هست که رئیس جمهور و نخست وزیر و پارلمان بسیاری از کشورهای همین دمکراسی پارلمانی با رأی اکثریت رأی دهندگان قدرت را به دست می گیرند، در حالی که اقلیتی از جامعه را نمایندگی می کنند. بارزترین نمونه آن خود آمریکاست که رئیس جمهور آن تقریبا هیچگاه با رأی اکثریت مردم برگزیده نمی شود و همواره اقلیتی از جامعه در انتخاباتی که معمولا میزان شرکت در آن حدود 60 درصد دور می زند، رئیس جمهور را انتخاب می کنند. دولت و پارلمان چپ-لیبرال رومانی هم با همین خیال به خود اجازه دادند و در جریان تصویب رفراندوم برکناری رئیس جمهور، قانون رفراندوم را نیز تغییر داده و "اکثریت رأی دهندگان" را به جای "اکثریت مردم" گذاشتند. کودتای وحشتناکی که وزارت امور خارجه آمریکا و آلمان را به موضعگیری واداشت، همین بود. تغییر قانونی که عملا برکناری رئیس جمهور را غیر ممکن کرده بود و انطباق آن با موازین رایج در همه جای همین غرب دمکراتیک.

از همان آغاز فشار همه جانبه بر پارلمان رومانی در دستور کار بازار واحد اروپا و کلیه کشورهای اصلی اروپا قرار گرفت. کمیسیون اروپا چشم انداز قطع حمایتها و کمکهای مالی در صورت "به خطر افتادن دمکراسی" را در دستور گذاشت و سرانجام پارلمان رومانی را وادار کرد که در تصویب قانون، حداقل پنجاه درصدی مشارکت کلیه رأی دهندگان ثبت شده را شرط اعتبار رفراندوم بداند. سرانجام رفراندوم با مشارکت 47 درصدی رأی دهندگان ثبت شده برگزار شد. بیش از 90 درصد رأی دهندگان به برکناری باسسکو رأی دادند. با این حال رفراندوم به علت دست نیافتن به حد نصاب حداقل پنجاه درصدی شرکت کنندگان، فاقد اعتبار اعلام شد. جریان اعلام فقدان اعتبار رفراندوم نیز کشمکشی چند هفته ای بود که با مشارکت و اهتمام کامل بازار واحد اروپا و همچنین صندوق بین المللی پول و حمایت قاطع همۀ مراجع کاپیتالو-پارلمانتاریسم غربی از دیوان عالی رومانی به فرجام رسید.

اما دلیل این همه دقت، این همه نگرانی وسواس آمیز مقامات اروپا از تحولات رومانی و به خطر افتادن موازین حقوق مدارانه در دولت رومانی چه بود؟ مگر اینها همان نهادها و مقاماتی نبودند که مدت کمی پیش از آن دو رئیس دولت منتخب را در یونان و ایتالیا برکنار کرده و با دو تکنوکرات مورد تأیید خود جایگزین کرده بودند؟ نخست وزیر انتصابی بازار واحد و صندوق بین المللی و سرمایه آلمانی در ایتالیا، مونتی، هنوز هم بر سر کار است. علت این همه مقاومت در برابر تحولات رومانی پس در چه بود؟ در این واقعیت ساده که باسسکو به اردوی حزب مغلوب انتخابات پارلمانی رومانی، حزب لیبرال دمکرات، تعلق دارد و این حزب همان حزبی است که قوانین صرفه جوئی اقتصادی را در توافق با صندوق بین المللی پول به تصویب رسانده است. اعتراض دولت جدید به باسسکو نیز دقیقا در همین نکته بود. دولت جدید معتقد بود که باسسکو با سوء استفاده از اختیارات خویش سیاست ریاضت اقتصادی را در موارد متعدد به اجرا گذاشته است. امری که به اعتراف همان رسانه های محافظه کار اروپائی نیز به محبوبیت پیشین باسسکو لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است. فرستادگان هیأت صندوق بین المللی پول مضمون واقعی این نگرانی پیرامون حقوق مداری دولت رومانی را به بهترین وجهی به نمایش گذاشتند. در روز 8 اوت در روزنامه نویه زوریشر تسایتونگ مطلبی درج شد با این عنوان: ابراز نگرانی صندوق بین المللی پول درباره رومانی. در این گزارش قید شده است که صندوق نگران دخالت سیاست در اقتصاد است. البته دولت جدید وعده اجرای توافقات دولت پیشین با صندوق بین المللی پول را داده است. اما آنچه مهم است عملکرد دولت است و در این زمینه دولت جدید جدیت چندانی از خود نشان نمی دهد.

حالا متوجه می شویم که ماجرای حقوق مداری دولت و بازگشت توتالیتاریسم و به خطر افتادن دمکراسی چیست. و در این زمینه باید اعتراف کرد که نمایندگان برجسته کاپیتالو-پارلمانتاریسم با قاطعیت خطی ثابت را در همه جای جهان پیگیری می کنند. همۀ آن چیزهایی که به عنوان معیار دوگانه درباره این نمایندگان دمکراسی غربی گفته می شود، به نظر من ماندن در سطح قضایا و بی انصافی در حق اینان است. دقیقا با همین معیار ثابت بود که کودتای نرم پاراگوئه هیچ انعکاسی در رسانه های آزاد و صد البته ابژکتیو غرب نیافت. در آنجا بر خلاف رومانی، رئیس جمهور 24 ساعته برکنار شد و تنها دو ساعت حق دفاع از خود را یافت. در آنجا اما پارلمان موافق "رفرم اقتصادی" بود و رئیس جمهور موافق چیزهایی از قبیل اصلاحات ارضی و خدمات عمومی. در آنجا نیروی برکنار کننده حزب لیبرال بود که با حزب لیبرال آلمان – از دولت ائتلاف دست راستی لیبرال مسیحی - رابطه نزدیک دارد و در جریان برکناری رئیس جمهور نیز از مشورتها و راهنمائی های حزب لیبرال آلمان برخوردار بود و در رومانی حزب لیبرال دمکرات حزبی بود که در خطر از دست دادن نفوذ خویش قرار گرفته بود. بنا بر این هیچ دوگانگی ای در کار نیست.

در خبرها آمد که پس از برکناری فرناندو لوگو از ریاست جمهوری پاراگوئه تغییرات لازم در وزارتخانه ها و نهادهای مربوط به امور کشاورزی با سرعت انجام گرفته و در حال پیشرفتند. همۀ اقدامات دولت لوگو در کنترل امور مربوط به کشاورزی و خارج کردن آن از دست کنسرنهای شیمیائی خنثی شده و اقدامات جدید جاری شده اند. در پاراگوئه ای که بیش از 80 درصد زمینهای آن در اختیار 2 و نیم درصد قرار دارد و مزارع بزرگ تحت اختیار آنان با کشت صنعتی به صادرات سویا مشغولند، مالیات 12 درصدی وضع شده توسط لوگو ملغی شده و همان مالیات 3 درصدی مجددا برقرار شد. در پاراگوئه هیچ خطری دمکراسی را تهدید نمی کند.

و سوسیالیستها؟ راستی سوسیالیستها هم در اروپا هستند. آنها چه می کنند؟ سوسیالیستهای اروپائی برای آن که با پانتو، نخست وزیر کودتاچی رومانی، تداعی نشوند، محل برگزاری کنگره خود را از بوخارست به بروکسل تغییر دادند.

 

بهمن شفیق

13 شهریور 1391

3 سپتامبر 2012

یادداشت

 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  Written by
  استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  Written by
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود. باز شدن پرونده ی 67 شلیک به شقیقه ی حضرت آیت الله است.
 • قمار سنگین روژآوا
  Written by
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار گرفته اند. برای مهار ترکیه، باید از حمایت روسیه و ایران و سوریه برخوردار بود نه از حمایت آمریکائی که…
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  Written by
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از قوانین حاکمش، دادگاهش، پلیس و ارتش و پاسدارش، و سرآخر زندان و شکنجه و اعدامش، حکایت های خونبار دارد. در…
 • یادداشتی بر گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم راه کارگر
  Written by
  گزارش روشن نمی کند که این دمکراسی لیبرالی ازکی میان تهی گشته است؟ چرا که دموکراسی لیبرالی در احکامی که محمد رضا شالگونی درست پیش از کنگره ابراز نموده بود به عنوان شرط لازم هرگونه فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم تلقی می شد. اما حالا که این دمکراسی میان تهی شده است، پس معلوم است که دیگر صحبتی هم از فراتر رفتن به سوی سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد به این دلیل که آن شرط لازم دیگر مهیا نیست.…
 • صالح مسلم و محللش
  Written by
  صالح مسلم می رفت تا حکم یک همسر سه طلاقه را برای چپ ایرانی پیدا کند. هر چه باشد و هر بلائی سر چپ ایرانی آمده باشد، تابش هر اندازه ناچیز رادیکالیسم طبقاتی دوران انقلاب 57 هنوز به اندازه ای هست که در این مملکت معین نتوان دم از سوسیالیسم زد و همزمان سینه چاک دمکراسی آمریکائی بود. در این مملکت هنوز که هنوز است دست راستی ترین مواضع را باید به نام کمونیسم و کارگر بسته بندی کرد تا…
 • نامه به یک رفیق: "جنبش لغو کار مزدی" و حمایت از جنبش سبز، یک بازبینی
  Written by
  اگر محمدرضا شالگونی امید داشت که جنبش سبز به جنبشی علیه ولایت فقیه فرا بروید؛ اگر حمید تقوایی نمی خواست با موسوی کشتی بگیرد تا شاید شرایط مناسب برای جایگزینی رهبری حزب او فراهم شود؛ و اگر امیر پیام جنبش سبز را چیزی در حد فاصل انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه ارزیابی می کرد؛ ناصر پایدار ... جنبش سبز را جنبش کارگرانی قلمداد می کرد که هرچند هنوز گام های قطعی در جهت طرح مطالباتشان برنداشته اند،  اما در موقعیتی…
 • پایگاه نظامی آمریکا در روژآوا
   وضعیتی غیر قابل اجتناب... بنا نهادن یک "انقلاب"، یک "منطقۀ خودمختار" در چهارچوب مرزهای یک کشور به کمک قدرتهای امپریالیستی ای که با تمام قدرت نظامی شان آن را تقسیم، تکه پاره و بی ثبات می کنند، نه می تواند به رهائی مردم خودی بیانجامد و نه امکان موجودیت ملتهای دیگر را تأمین کند.

نظر خوانندگان

Guest (وحید صمدی)
سلام رفیق امین عزیز از این که به دلیل مشغله های زندگی به کامنت شما با تاخیر زیاد پاسخ می دهم عذر می ...
Guest (آهنگر)
می بینی رفیق! ذات سرمایه داری همه جای دنیا یک جور است. البته همه جا یک شکل نیست اما ماهیت همان است. ...
Guest (آهنگر)
چه تاثیر عمیق و در عین حال غم انگیزی روی من گذاشت این مقاله! چه خشم و نفرتی را در من زنده کرد و چقدر...
Guest (آهنگر)
با سلام خدمت جهانگیر در بارۀ اینکه چه ساخ مناسبی می توانم به انتقادات شما بدهم بسیار اندیشیدم. چند ب...
Guest (وحید صمدی)
سلام رفقا آهنگر و رودین عزیز از این که مقاله مورد توجه تان قرار گرفت خوشحالم و از کامنت های صمیمانه ...
Guest (بهمن شفیق)
رفیق عزیز، با تشکر و پوزش از این که خیلی دیر به کامنت شما می پردازم. آنچه شما در مورد " سرمایه ی تج...
Guest (nader)
چرا این عکس پورنوگراف را بطورکامل درصفحه اول سایت چاپ نکردید؟خجالت کشیدید هستۀ تلخ دستهایم را محکمتر...
Guest (آهنگر)
رودین جان از اینکه چنین برداشتی از کامنت من به ذهن خواننده متبادر می شود متاسفم. لیکن با کمال میل م...
Guest (رودین)
رفیق وحید عزیز؛ نوشته بسیار خوب و جسورانه ای بود. دست تان را به گرمی می فشارم. زنده باشید
Guest (رودین)
آقا یا خانم آهنگر؛ "پدیده ننگین احمدی نژاد"؟! یعنی مثلاً "پدیده ننگین خاتمی" یا "پدیده ننگین روحانی"...

مطالب پر بازدید شش ماه گذشته

JSN Glass template designed by JoomlaShine.com